Fietsplan

Fietsplan en Werkkostenregeling (WKR)

Door de invoering van de WKR wordt vaak gedacht dat het fietsplan verdwijnt en het voor werknemers niet meer mogelijk is om fiscaal voordelig over een fiets te beschikken. De overheid heeft de wetgeving aangepast waardoor het fietsplan als regeling verdwijnt, maar er zijn zeker andere mogelijkheden om via uw werkgever een fiets te rijden. En deze hoeven niet altijd nadeliger te zijn.

 

De Werkkostenregeling (WKR)
Vanaf 1 januari 2015 is de WKR verplicht voor alle werkgevers. Een deel van de werkgevers zal nu al gebruik maken van de WKR. Door de invoering van de WKR verdwijnen voor een groot aantal vergoedingen en verstrekkingen (o.a. het fietsplan) de fiscale regels. Er geldt dan nog één beperking voor deze vergoedingen en verstrekkingen: de werkgever heeft een budget van 1,5% (2013) van de totale loonsom die hij kan benutten voor vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers. Wordt dit budget overschreden, dan moet de werkgever 80% naheffing betalen.

 

De gevolgen
Wat zijn de gevolgen voor het fietsplan als een werkgever de regel van de WKR volgt? Het huidige fietsplan vervalt dan. Maar dat betekent niet dat hiervoor geen andere mogelijkheden zijn. In plaats van het fietsplan kan de werkgever zonder verdere beperkingen een fiets vergoeden of verstrekken aan zijn werknemers. Dit moet wel gebeuren binnen het budget van 1,5%. Aan de fiets worden geen nadere eisen gesteld. Het mag dus ook een elektrische fiets of elektrische scooter zijn. De werkgever kan zelf bepalen hoe vaak hij een fiets beschikbaar wil stellen, de hoogte van de aanschafprijs, type fiets of de aard van het gebruik. Een werkgever kan dus ook de keuze maken om de huidige afspraken die hij nu met u heeft in stand te laten. Het aantal dagen dat u met de fiets naar het werk reist is niet meer van belang binnen de WKR.

 

Veelal zal een werkgever binnen de WKR een fietsbudget gaan vast stellen. Bijvoorbeeld 20% van de ruimte van de WKR wordt benut voor het beschikbaar stellen van fietsen. De werkgever kan bepalen dat een deel van de werknemers wel recht hebben op een fiets en een deel niet. Uiteraard moet dit wel kloppen met de arbeidsvoorwaarden.

 

Tip:  informeer vooraf bij uw werkgever of hij binnen de WKR een fiets beschikbaar wil stellen en of er nog ruimte is!

 

Andere oplossingen?
Bij werknemers die minder dan 10 kilometer van het werk wonen, is het mogelijk om de fiets buiten de WKR te houden. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de onbenutte reiskostenvergoeding. De fiets kan dus prima buiten de WKR worden gehouden door gebruik te maken van een netto reiskostenvergoeding i.c.m. een personeelslening.